Do zaglądających tutaj:
Ponieważ zauważam zainteresowanie niektórymi problemami, które były poruszane w publikacjach prof. dr hab. inż. Józefa Lorenca i moich z zakresu tzw. tematyki ziemnozwarciowej w sieciach średniego napięcia, a są one trudno dostępne w "papierowej" literaturze, postanowiłem je udostępnić w internecie, na swojej stronie, której główną tematyką jest moje hobby, czyli rośliny ogrodowe.
Strona jest przeznaczona dla studentów, ale i projektantów czy osób prowadzących eksploatację sieci.
Zwracam uwagę korzystających, że w wielu artykułach jest powołanie na normy - aktualne w momencie pisania danej publikacji. Chcąc opierać się na stanie prawnym najaktualniejszym, należy na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego uruchomić wyszukiwarkę norm i sprawdzić stan współczesny.
Również proszę korzystających o uszanowanie praw autorskich przez podawanie w spisach literatury danych wykorzystanej publikacji.
Jeśli potrzebne są konsultacje, można skontaktować się ze mną mailowo. Adres jest następujący (podaję go w sposób zakamuflowany, może uda się uniknąć spamu): imię.nazwisko - małpa - słowo alpines (nazwa mojej domeny)- kropka - znak kraju.
Publikacje są udostępnione w formacie *.pdf i zawierają stempel. Zwracam też uwagę na szczególną ochronę autorską obrazów, czyli również rysunków.
Chcąc uzyskać publikację, należy kliknąć w odpowiednim miejscu.
Liczba publikacji został ograniczona. Zapraszam do zapoznania się z książką mojego autorstwa o tytule. Sieci średnich napięć. Ochrona przeciwporażeniowa i automatyka zabezpieczeniowa. Wydanie książki przez PWN planowane jest na październik) 2017 r.
Autorzy: Tytuł i dane:
Hoppel W., Lorenc J. Wpływ impedancji transformatora uziemiającego na wielkości ziemnozwarciowe w sieci z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.2008 r.
Hoppel W., Lorenc J. Wybrane zagadnienia uziemienia punktu neutralnego sieci średniego napięcia. 2002 r.
Hoppel W., Lorenc J. Wykorzystanie systemu MPZ-NET do realizacji funkcji adaptacyjnych zabezpieczeń i pomiaru kompensacji ziemnozwarciowej. 2007 r.
Hoppel W., Lorenc J. Andruszkiewicz J. Ograniczanie zagrożenia porażeniowego w zależności od sposobu uziemienia punktu neutralnego w sieciach SN (wersja polska) (wersja angielska)1999 r.
Hoppel W., Pokojski A. Nietypowe doświadczenia z eksploatacji zespołów CZIP w Zakładzie Energetycznym Gorzów SA 2002 r.
Hoppel W., Lorenc J. Ogólna ocena sposobów pracy punktu neutralnego sieci średnich napieć.2007 r.
Hoppel W., Lorenc J. Badania instalacji uziemiających stacji SN/nN 2008 r.
Hoppel W. Układ równoległy dławika i rezystora dla uziemienia punktu neutralnego sieci SN 2001 r.
Hoppel W. Zabezpieczenia linii elektroenergetycznych 2004 r.
Hoppel W., Lorenc J. Ocena możliwości poprawy skuteczności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach skompensowanych. 2008 r.
Hoppel W. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa słupów linii średniego napiecia. 2013 r.
Hoppel W., Lorenc J. Problemy wykrywania zwarć doziemnych w sieciach pracujących z nieuziemionym bezpośrednio punktem neutralnym. 2005 r.
Hoppel W., Lorenc J. Możliwości poprawy kompensacji ziemnozwarciowej w polskich sieciach SN 2011 r.

siec-srednich-napiec-1a (106 kB)
siec-srednich-napiec-2 (178 kB)